Over de Kunst van het Samenleven

kunst van het samenleven logo

Wie wij zijn en waarom wij ons inspannen voor het versterken van de verbinding tussen iedereen in de samenleving.

BEKIJK ACTIVITEITEN

Mede met dank aan het Oranje Fonds is deze website mogelijk gemaakt.

RUIM 20 JAAR ERVARING

Wij zijn een maatschappelijk (dialoog)platform met meer dan twintig jaar ervaring dat zich inzet om de Kunst van het Samenleven te bemoedigen en te leren verstaan. Wij willen bouwen aan duurzame relaties en samenwerkingen waarin ook verdieping plaats kan vinden. Om dit te kunnen doen organiseren we het hele jaar door verschillende projecten en evenementen

Bekijk activiteiten

KUNST VAN HET SAMENLEVEN

De Kunst van het Samenleven zet zich in om ontmoeting mogelijk te maken tussen mensen die elkaar anders niet zullen ontmoeten. Zo werken wij aan het versterken van de verbinding tussen iedereen in de samenleving.

Onze partners

Zonder onze partners komen wij niet ver. Maar met hun inzet en bijdrage, maken wij grote lokale en landelijke impact.

Daarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden.

Oranje Fonds partner Kunst van het Samenleven

Oranje fonds
Tegen eenzaamheid

Het Oranje Fonds staat voor een open en inclusieve samenleving. Exact hetgeen waar wij ook voor staan. Ons initiatief, samen met diverse andere organisaties, maken samen deel uit van een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid.

Stichting Burgerhart Amsterdam
lokale partner

Ons lokale partner in Amsterdam en omgeving. Zij zijn sinds 1989 actief op het gebied van sociaal-maatschappelijke activiteiten en activiteiten ten behoeve van o.a. het bevorderen van de sociale cohesie tussen de bewoners in de wijk. De stichting richt haar activiteiten o.a. op wijkbewoners, jongeren, volwassenen en ouderen.

Stichting Openhaard
lokale partner

Ons lokale partner in Rotterdam en omgeving. Stichting Openhaard is een initiatief met sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. Samen met hun vrijwilligers in regio Rotterdam-Rijnmond, zetten zij zich in voor een harmonieuze samenleving.

Logo Stichting Samen partner Kunst van het Samenleven

Stichting Samen
lokale partner

Ons lokale partner in Tilburg, Waalwijk en omgeving. Stichting Samen is een initiatief van een groep mensen die bij elkaar zijn gekomen om bijdrage te leveren aan de kunst van het samenleven.

Logo Stichting Seva Den Haag partner Kunst van het Samenleven

stichting seva
lokale partner

Ons lokale partner in Den Haag en de Haagstreken. SEVA is een initiatief vanuit de Haagse samenleving. Met haar activiteiten wil SEVA een bijdrage leveren om de sociale cohesie in de Haaglanden te verbeteren.

Logo Stichting Culturele Centrum de Regenboog Utrecht partner Kunst van het Samenleven

Cultureel centrum Regenboog
lokale partner

Ons lokale partner in Utrecht en omgeving. Hunaandachtspunten zijn o.a.cultuur, wijkparticipatie, het vergaren van informatie over de samenleving en emancipatie van de jongeren en volwassenen in de samenleving.

Logo Stichting SEMA Nijmegen partner Kunst van het Samenleven

Stichting SEMA
Lokale partner

Ons lokale partner in Nijmegen en provincie Gelderland. Sema is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijsondersteunende en opvoedkundige begeleiding aan scholieren/studenten en hun ouders.

Stichting Acacia
lokale partner

Ons lokale partner in Deventer en provincie Overijssel. Zij komen op voor de sociaal-maatschappelijke en culturele belangen van de vrouwen in onze samenleving door zich actief op te stellen als vrouwenorganisatie die middels haar activiteiten willen bijdragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.

stichting animo logo

Stichting Animo
lokale partner

Ons lokale partner in Zaandam en de Zaanstreken. Animo biedt sinds 2001 activiteiten aan voor de hele samenleving van jong tot oud en proberen middels participatie projecten, onderwijs en opvoedingsondersteuning, informatiebijeenkomsten, buurtactiviteiten, festivals en dialoog bijeenkomsten diverse bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Zij willen een maatschappij realiseren waarin burgers niet langs elkaar heen, maar in goede harmonie samenleven.

SECU

Stichting Educatie Centrum Utrecht
lokale partner

Ons lokale partner in Utrecht en omstreeks. Stichting Educatief Centrum Utrecht (Stichting SECU) is een instelling die in het jaar 1995 is opgericht door ouders academici, young professionals en hogeschool- en universiteitsstudenten.

Stichting SECU houdt zich bezig met de ontplooiing en ontwikkeling van voornamelijk inwoners van Utrecht en biedt diverse activiteiten voor jong en oud.

waterval

Stichting Waterval
lokale partner

Ons lokale partner in Almere en omgeving. Stichting Waterval is in 2000 opgericht op initiatief van enkele Nederlands-Turkse ouders en studenten. De ouders zochten naar mogelijkheden om schooluitval van hun kinderen te voorkomen en hen te motiveren.

Deze behoefte was de basis voor de activiteiten van de stichting. Met steun, met name vanuit de Turkse gemeenschap in Almere, heeft de stichting afgelopen perioden heel veel activiteiten kunnen ontplooien.

Naast het ondersteunen van leerlingen , werden stappen gezet op het gebied van integratie.

Combiwel
lokale partner

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Burgernet
lokale partner

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.

Stichting Flipje
lokale partner

Stichting Flipje wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie, interculturalisatie en burgerschapszin van individuen en gemeenschappen in de Nederlandse samenleving.

Stichting Regenboog logo

Stichting Regenboog
lokale partner

Stichting Regenboog heeft als doelstelling: streven naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn en zodoende bij te dragen aan een evenwichtige integratie in Nederland. Het doen bevorderen van emancipatie, participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.

logo stichting krokus

Stichting Krokus
lokale partner

Stichting Krokus is onze lokale partner welke ook wil bijdragen aan een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar leven en bijdragen aan evenwichtige integratie in Nederland.

Stichting Harmonie Limburg

Stichting Harmonie
lokale partner

Stichting Harmonie is onze lokale partner in Limburg. Stichting Harmonie is opgericht in augustus 2021 door drie vrijwilligers met een hart voor de maatschappij en vrijwilligerswerk. Zij zijn een stichting gericht op educatie en dialoog.

Stichting Prisma

Stichting Prisma
lokale partner

Stichting Prisma is onze lokale partner in Eindhoven en Breda. Ook hebben zij vestigingen in Eindhoven, Tilburg, Oss, Tiel, en West-Brabant. Hun doel is het leveren van een bijdrage aan een harmonieuze samenleving. Dit doen zij o.a. middels het organiseren van diverse activiteiten in de samenleving, die diverse doelgroepen dichter tot elkaar moeten brengen

Stichting Noordelijke Horizon logo

Stichting Noordelijke Horizon
lokale partner

Stichting Noordelijke Horizon is onze lokale partner in Groningen. Hun missie omvat de volgende kernprincipes: Integratie, Participatie, Educatie, Inclusiviteit, Samenwerking. En hun visie rust op de volgende pijlers: Inclusie en diversiteit, Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, Samenwerking en partnerschap, Cultuur en kunst.

Stichting Sfera logo

Stichting Noordelijke Horizon
lokale partner

Stichting Sfera is een stichting gevestigd in het Gooi en Vechtstreek. De Stichting is actief op het gebied van interculturele dialoog, educatie en duurzaamheid. Het doel is het bevorderen van begrip en samenwerking tussen verschillende culturen, het bieden van onderwijsmogelijkheden en het ontwikkelen van projecten voor een duurzame wereld. Sfera probeert deze doelen te bereiken door het midden in de samenleving staan, dialoog, helpen aan elkaar contact met buren, jongeren, ouderen en ouders, het organiseren van verschillende evenementen, workshops, trainingen en projecten.